Začetek: četrtek, 8. 6. 2023
Konec: petek, 9. 6. 2023
Celodnevni dogodek
Lokacija: Bruselj, Belgija (hibridno)

Na konferenci bodo udeleženci raziskali različne načine, kako so spretnosti pomembne za tako za posameznike in organizacije kot na sistemski ravni.

Glavna cilja dogodka sta spodbuditi razpravo o vrzelih pri razvoju znanj in spretnosti ter potrebnih spremembah v javni politiki in poslovnem svetu ter spodbujati vrednost in prepoznavnost znanj in spretnosti. Dogodek bo omogočil izmenjavo dobrih praks in idej z namenom izboljšati izvajanja in spodbuditi reforme.