Začetek: torek, 7. 4. 2020

Konec: sreda, 8. 4. 2020

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož

Šola za ravnatelje aprila 2020 organizira prvo mednarodno znanstveno konferenco Vodenje v vzgoji in izobraževanju, kjer v središče postavljajo mreženje znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov in iščejo odgovore na vprašanje, kako lahko z vodenjem spodbujati nastajanje in širjenje mrež za izboljševanje učenja.