Začetek: sreda, 20. 9. 2023
Konec: četrtek, 21. 9. 2023
Celodnevni dogodek
Lokacija: Koper, Slovenija

Podnaslov letošnje znanstvene konference Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju je Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje.

Osnovni cilj tega strokovnega dogodka je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir ter spodbujanje in razvoj raziskovanja na področju izobraževanja učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje.