Evropska komisija je objavila 28 poročil, v katerih analizira ključne socialno-ekonomske izzive vsake države članice. V primerjavi s predhodnimi cikli evropskega semestra tokratno poročilo vsebuje tri novosti, med njimi je povzetek ocene napredka držav članic pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, zastavljenih v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Dodana je tudi posebna priloga, ki prikazuje uspešnost posameznih držav pri doseganju teh ciljev in trend v zadnjih petih letih.

Slovenija dosega cilje trajnostnega razvoja. Pri večini, zlasti socialnih, se uvršča višje od povprečja EU. Razlike v dohodkih so nizke, socialni indikatorji pa se izboljšujejo. Še posebno visoko smo pri doseganju cilja 10, zmanjšanje neenakosti znotraj države. Pri nekaj kazalnikih pa se Slovenija uvršča pod evropsko povprečje in je moč zaznati celo upadajoč trend. Z makroekonomskega vidika omenjajo delež nalog v , ki je v letu 2018 znašal BDP 19,2 %, medtem ko je povprečje EU 20,9 %. Poročilo tudi ugotavlja, da ogljična intenzivnost gospodarstva ostaja visoka in da Slovenija nima celovite strategije za prilagajanje na podnebne spremembe. Cilj slovenske razvojne strategije 2030 je doseči povprečno produktivnost emisij v EU in 27-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije.

Celotno poročilo o Sloveniji na voljo tukaj.

Več o poročilu o trajnostnem razvoju v Evropi, ki je bilo objavljeno konca leta 2019, najdete tukaj.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS