F3ŽO v Ljubljani je največja prireditev za starejše v Evropi. Predstavlja in uveljavlja prepričanje, da ima Slovenija velik ustvarjalni in delovni potencial v starejši populaciji prebivalstva. S festivalom želijo pokazati, kaj ta generacija zmore, kakšne so poti do njenega enakopravnega vključevanja v družbene tokove in programe, ki bodo starejše obravnavale kot enakopraven del prebivalstva.

Festival je ustvarjalno okolje. Ponuja priložnosti za srečanja, vzpostavitev sodelovanja in povezovanja med vsemi generacijami, predstavitev državnih politik, programov, usmeritev in strokovnih pogledov na življenje in delo starejših. Hkrati predstavlja veliko priložnost za promocijo programov, izdelkov in storitev, namenjenih starejšim. Tako je festivalsko dogajanje, poleg širše družbene naravnanosti, tudi poslovna priložnost za vse, ki iskreno verjamejo v sposobnosti starejših in jih cenijo.

F3ŽO v letu 2021 obeležuje jubilejno 20. obletnico svojega obstoja. Vrata kulturnega hrama – Cankarjevega doma bodo brezplačno odprta tri dni, od 29. septembra do 1. oktobra.

F3ŽO tudi letos ponuja zanimive izobraževalne dogodke,  polemične strokovne razprave in številne delavnice ter natečaje za vse generacije. Ne manjkata niti bogat  kulturni program na različnih prizoriščih niti dobrodelna akcija.

Na njem se deveto leto zapored predstavlja tudi ACS s partnerji.

Več o festivalu najdete na spletn strani in Facebooku.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS