V sredo, 25. maja, smo s slavnostno prireditvijo v Narodnem domu obeležili 100-letnico delovanja Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze. S kulturno-umetniškim programom in razstavo smo občinstvo popeljali skozi stoletno zgodovino delovanja zavoda. Zavedamo se izjemne obletnice, ki je pomembna ne le za naš zavod, ampak za celotno slovensko skupnost izobraževalcev odraslih. Ponosni smo, da nadaljujemo delo slovenskih akademikov iz daljnega leta 1922 in gradimo na temeljih, ki so jih postavile pretekle generacije. Ob tej priložnosti nam je mariborski župan Saša Arsenovič podaril mestni pečat Maribora ob 100-letnici delovanja na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

Direktorica AZM z županom

Ljudska univerza se je na začetku delovanja razvijala v pomemben center ljudskoprosvetnega dela na severnem slovenskem ozemlju, danes pa smo sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih. Vedno sledimo potrebam ljudi, trga dela in tako tudi soustvarjamo lokalno kulturo. Svetovni dogodki nas dnevno postavljajo pred nove izzive in tudi v prihodnje se bomo z največjo mero družbene odgovornosti aktivno odzivali na izobraževalne potrebe najširših slojev prebivalstva, od izzivov na področju digitalizacije družbe, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja do potreb starajoče se populacije in področja zdravja.

Nagovor direktorice

Vsem želimo pokazati, da je vseživljenjsko učenje tudi dandanes neprecenljiva vrednota. Je tudi ključna kompetenca 21. stoletja, torej jo vsi ljudje potrebujemo za osebno izpopolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost. Nas – izobraževalce odraslih – čaka zahtevna naloga, saj se bomo morali odzvati na potrebe po kompetencah prihodnosti, jih sistematično ugotavljati in predajati kot znanje najširšemu krogu odraslih.

Sodelujoči na proslavi

Z odgovornostjo do preteklih, sedanjih in prihodnjih generacij bomo še naprej izpolnjevali svoje poslanstvo, vizijo in udejanjali vrednote, ki smo jih prepoznali sami. Trudili se bomo, da bo prihodnost izobraževanja stabilnejša in bolj gotova ter nam vsem v ponos.

Irena Urankar (irena.urankar@azm-lu.si), Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

Foto: Almira Ćatović